Pozvania

Účinkujú

Perla Perpetua Voberová - spev, eurytmia

Beata Gelvaniczová - eurytmia

Milada Perháčová - recitácia, eurytmia

Účinkujú

Perla Perpetua Voberová - spev, eurytmia

Milada Perháčová - recitácia

Silvia Victoria Regia - klavír