Na krídlach Múzy

Max Švabinský - Splynutie

O projekte

Eurytmia, spev, poézia, klavírna hra


Múza - bytosť prinášajúca krásu, poéziu, hudbu, umenie. Inšpirátorka, ktorej ak načúvame, umožňuje nám nájsť seba samých, robiť svet krajším a lepším.

Je bytosťou, ktorá prináša nový život do sveta, obšťastňuje nás a napĺňa pravým obsahom.

Presvetľuje nás a robí nás čistejšími a cnostnejšími.